Anıtkabir Bilgisidir - www.anitkabir.bilgisidir.com -Bilgi Kaynağınız.
bilgisidir.com
 
ana sayfa
anitkabir .bilgisidir.com
Anıtkabir Resimleri   
Anıtkabir Turları   
 
Anıtkabir  
anitkabir_1.jpg

Büyük Atatürk'ün, aynı zamanda bir anıt da olan yattığı yer. Ankara'da İstasyon'un güneyinde; Bakanlıklar Bahçelievler Gazi Eğitim Üniversitesi ve İstasyon'un meydana getirdiği dörtgenin tam ortasında Anıttepe denilen yerde bulunmaktadır. 1945 yılında yapımına başlanmıştır. Büyük Atatürk'ün naşı 10 Kasım 1953 tarihinde geçici olarak bulunduğu Etnografya Müzesinden büyük bir törenle kaldırılarak AnıtKabire yerleştirilmiştir. AnıtKabir, Aile (Giriş Yolu) kısmı, On Avlu (Zafer Alanı), Şeref Salonu olmak üzere başlıca üç kısma ayrılmıştır. Aile iki tarafı ağaçlıklı bir yoldur. Buraya geniş merdivenlerden çıkılmaktadır. Baş tarafında biri Hürriyet kulesi, öbürü İstiklal kulesi adı verilen iki taş kule vardır. Bu kulelerin iç duvarlarına Atatürk'ün hürriyet ve istiklal için söylediği sözler altın yaldızla yazılmıştır.
Bu kulelerden sonra uzun olan giriş yolu devam etmektedir. Yolun bitiminde iki grup heykel bulunmaktadır. Üç kadın heykelinin bulunduğu birinci grupta, kadınlardan birisi sükûn içinde öbürü ağlamakta, üçüncüsü bereketi belirten bir tas tutmaktadır. İkinci grup heykeller bir askeri, bir öğrenciyi, bir köylüyü temsil etmektedir. Alle'den Zafer Alanı denilen ön avluya çıkılmaktadır. 80 metre uzunluğunda 150 metre genişliğinde olan Zater Alanı'nın giriş kapısına 35 metre boyunda yekpare demir bayrak direği çekilmiştir. Zafer Alanı'ndan 33 basamak merdivenle 6 metre yükseklikteki Şeref Salonu'na çıkılmaktadır. Basamak lann orta yerinde taştan bir söylev kürsüsü bulunmaktadır. Bu merdivenlerin duvarlarının kenarlarında Büyük Atatürk'ün İstiklal Savaşı ile ilgili kabartmaları vardır. Bunlardan birinde Büyük Atatürk "Ordular, ilk hedefiniz Akdenia'dir, ileri!" emrini verir şekilde, öbüründe sağ elini duvara dayamış "Hattı müdafaa yok, sathı müdafaa vardır" sözünü söyler şekilde temsil edilmektedir.
 
anitkabir_2.jpg

Dört tarafı, dört köşeli uzun sütunlarla çevrili bulunan Kabir'e (Mozole) bu merdivenlerden çıkılmaktadır. Mozole'nin sağ dış duvarında Büyük Atatürk'ün gençliğe söylevi; sol dış duvarında ise, X. Yıl Nutku, mermer üzerine yaldızla yazılmıştır. Bu iki duvar arasından Şeref Salonu'na girilir. Şeref Salonu'nda tavanlar, Türk halı desenlerinden alınmış motiflere göre, altın mozayiklerle renk renk işlenmiştir.
Şeref Salonu'nun karşısında büyük bronz parmaklıklı yüksek bir pencere bulunmaktadır. Ankara Kalesi'nin siluetinin göründüğü bu pencerenin bulunduğu alın duvarına, Büyük Atatürk'ün "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilel'ebed payidar kaJacaktır" sözü,
altın yaldızla kazılmış" tır.
Bu pencerenin önünde Lahid bulunmaktadır. Lahid, yükseltilmiş olan bir ihtiram köşesine konmuştur. Ziyaretçiler, Büyük Atatürk'e çelenklerini buraya bırakırlar ve saygı duruşunu burada yaparlar. Atatürk'ün asıl mezarı, Şerei Salonu'nun altındaki Mozole'nin alt katında, lahdin tam altında bulunmaktadır.
Asıl mezara alt tarafta bir kapıdan girilir. Buradaki yolun sağ ve solunda birçok hücreler vardır. Büyük Atatürk için bir AnıtKabir yapılması, özel bir komisyonun tesbit ettiği şartlar içinde milletlerarası bir yarışma sonunda kararlaşmıştır. 2 Mart 1942 de sona eren yarışmaya 29 yabancı olmak üzere 49 proje gönderilmiştir. Bu projeler milletlerarası bir jüri tarafından tetkik edilmiş ve Prof. Emin Onat ile Doçent Orhan Arda'nın projelerinin tatbikine karar verilmiştir. Bu projelerde yapüan bazı değişiklerle AnıtKabir'in temel atma töreni 9 Ekim 1944 de yapılmıştır. Yurdun çeşitli bölgelerinden getirtilen taşlarla, Türk işçilerinin ve gençlerinin çalışması ile tamamlanan AnıtKabir, Sumerlilerin sanatından ilham alınarak yapılmış modern bir Türk eseridir. Anadolu'nun en büyük mimari anıtıdır.
 
   
Kaynak: Hakkı Ünaldı  
   

© 2009